UNICEF RETTIGHEDSSKOLE

https://www.unicef.dk/rettighedsskoler

 

Øster Starup Skole har siden skoleårets start i august 2016 arbejdet på at blive en UNICEF Rettighedsskole. I maj 2017 afsluttede vi den første fase i dette arbejde og blev certificeret af UNICEF Danmark til at være en officiel UNICEF Rettighedsskole. Det betød konkret at vi var den anden skole i Danmark som blev certificeret og den første certificerede skole vest for Storebælt. Den første skole som begyndte at arbejde som en UNICEF Rettighedsskole var Langelinieskolen i København, som blev certificeret i foråret 2015. I skoleåret 2016 vil i alt 23 skoler i Danmark være i gang med at arbejde som UNICEF Rettighedsskoler, som derfor er et skolekoncept i hastig vækst.

Inspirationen til at lave UNICEF Rettighedsskoler stammer bl.a. fra Canada og UK, hvor konceptet har været udbredt i en halv snes år. I UK findes der således i dag over 4.000 skoler, som arbejder efter som rettighedsskoler. I UK hedder konceptet UNICEF RRSA (Rights Respecting Schools Award).

At være en UNICEF Rettighedsskole vil sige at man søger at basere hele skolens virke på FNs Børnekonvention, som blev skabt i 1989 og som blev godkendt af Folketinget i 1991. Stort set alle lande (192) i hele verden har i dag underskrevet FNs Børnekonvention, som derfor en af de få universielt gældende konventioner.

Børnekonventionen giver børn en række rettigheder, som kan deles ind i fire grupper:

Grundlæggende rettigheder: mad, sundhed, bolig
Udviklingsrettigheder: skolegang, fritid og information
Beskyttelsesrettigheder: krig, vold, misbrug og udnyttelse
Medbestemmelse: indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed

En af de først konkrete aktiviteter på Øster Starup skole var at gennemføre en baseline undersøgelse blandt alle elever i august 2016. Den viste bl.a. at eleverne på skolen generelt har god trivsel og er glade for at gå i skole. Da vi gentog baseline undersøgelsen efter det første år som UNICEF Rettighedsskole viste det sig at elevernes trivsel var blevet endnu bedre, men også at de havde fået større viden omkring Børnekonventionen og de rettigheder, som den giver alle børn.

Vores mål er dog fremadrettet at arbejde på at skabe endnu bedre trivsel og endnu mere viden blandt eleverne omkring deres og andres rettigheder, så de i den sidste ende bliver bedre klædt på til at deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Skolen og det omgivende samfund er under stadig forandring på mange punkter, men at alle elever en dag skal kunne agere aktivt i et demokrati bør være en altid gældende forudsætning.

Grundlaget for dette arbejde er blandt andet de årlige baselineundersøgelser, som tjener som en temperaturmåling af hvor langt vi er kommet. De konkrete aktiviteter på skolen sættes i værk af både ledelse, undervisere og pædagoger, samt af Øster Starup skoles Rettighedsråd, som har et flertal af elever. Andre medlemmer er pædagog, lærer, ledelse og skolebestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet med at være en UNICEF Rettighedsskole bliver en kontinuerlig proces, som vi ikke er færdige med, men blot har afsluttet begyndelsen på efter vores certificering i maj 2017.